Szkolenie podstawowe, 3 dni

Program szkolenia: Od wizyty konsultacyjnej do rehabilitacji protetycznej.

Dzień 1

 • Badanie wewnątrz- i zewnątrzustne
 • Badania radiologiczne
 • Wskazania i przeciwskazania
 • Stworzenie planu leczenia protetycznego
 • Najważniejsze struktury anatomiczne w aspekcie implantologii
 • Histologia tkanek przyzębia i tkanek otaczających implant
 • Optymalizacja planu leczenia
 • Postępowanie z pacjentem
 • Premedykacja, zasady aseptyki, uwarunkowania prawne
 • Workshop: analiza i interpretacja skanów CBCT

 

Protetyka i postępowanie laboratoryjne

Właściwe przygotowanie planu leczenia protetycznego kluczem do sukcesu w implantoprotetyce.

Dzień 2

 • Koncepcje okluzji w implantologii
 • Techniki wyciskowe i rodzaje transferów: łyżka otwarta, zamknięta, SwissClip.
 • Wybór rodzaju uzupełnienia protetycznego i dobór właściwego łącznika
 • Uzupełnienia stałe cementowane: łączniki tytanowe, indywidualne łączniki cyrkonowe
 • Uzupełnienia stałe przykręcane: łączniki do odlewów, łączniki stożkowe kątowe
 • Stabilizacja protez overdenture: Locator, zatrzaski kulkowe
 • Obciążenie (natychmiastowe czy odroczone): łączniki tymczasowe
 • Management tkanek miękkich i optymalna estetyka: korzyści płynące z 1-etapowego postępowania chirurgicznego i zastosowania implantów hybrydowych linii Z1 z cyrkonowym kołnierzem
 • Warsztaty: różne techniki wyciskowe oraz zastosowanie różnych łączników protetycznych z gamy TBR

 

Postępowanie chirurgiczne

Protokoły chirurgiczne – postępowanie 1 i 2-etapowe – nauka techniki zabiegowej pozwalającej na uzyskanie optymalnych, przewidywalnych efektów

Dzień 3

 • Zasady postępowania chirurgicznego
 • Jak przygotować gabinet do zabiegu implantacji – zasady aseptyki i ergonomii
 • Protokół chirurgiczny: znieczulenie, technika cięcia, odwarstwianie płata, przygotwanie łoża dla implantu, techniki szycia…
 • Szablon chirurgiczny
 • Wybór techniki zabiegowej: postępowanie 1 czy 2-etapowe, technika bezpłatowa, zarządzanie tkankami miękkimi
 • Zębodół poekstrakcyjny – implantacja natychmiastowa
 • Jak udoskonalić swój warsztat chirurgiczny
 • Postępowanie w przypadku powikłań w czasie zabiegu implantacji i powikłań pozabiegowych
 • Warsztaty: cięcie, wytworzenie płata śluzówkowo-okostnowego, przeszczepy tkanek miękkich, szycie – na głowach zwierzęcych; wprowadzanie implantów na kościach syntetycznych
 • Zabieg implantacji na żywo

 

WYKŁADOWCY:
Dr Philippe JOURDAN
Dr Régis NEGRE
Dr Thierry SILLAM
Dr Véronique DARCISSAC
Dr Cristian RATIU

ZAPISY:
TBR Polska sp. z o.o.
Marta Cwajna tel. 600 888 394

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test