Implant Hybrydowy Z1-M

picto_Z1-M-150x150

 

Z1M-110x300

logo-periosaveZ1-M-300x74

Długość : 8.0 / 10 / 11.5 / 13 / 15 mm
Średnice : 3.2 / 3.9 / 4.7 mm

 • KSZTAŁT : CCS (Conical-Cylindrical-Spherical – stożkowo-cylindryczno-sferyczny)
 • POŁĄCZENIE : 4° morse taper
 • TECHNIKA WPROWADZANIA :
  swissclip
 • GWINTOWANIE :
  • co 0.7 mm dla Ø3.2
  • co 0.9 mm dla Ø3.9
 • KOŁNIERZ : gładki polerowany
 • APEX : w kształcie krzyża, samogwintujący (blokowanie rotacji)
 • AKTYWACJA POŁĄCZENIA : morse taper
 • MATERIAŁ  : 4th Grade Titanium (T60) / Y-TZP Zirconia

CHARAKTERYSTYKA

Integracja tkankowa stała się prosta!

Ponieważ połączenie z tkankami twardymi oraz miękkimi wymaga innych właściwości, dział badawczy TBR opracował rewolucyjny system Implantów Hybrydowych, stanowiący unikalne połączenie tytanu i tlenku cyrkonu. Jest to przełom w zakresie zarządzania tkankami miękkimi i zapobiegania periimplantitis.

 

 

Transgingiwalny kołnierz cyrkonowy:

• zapobiega powstawaniu periimplantitis działając jak  antybakteryjna tarcza
• poprawia adhezję oraz proliferację fibroblastów
• indukuje powstawanie „pełzającego przyczepu nabłonkowego” (creeping attachment)
• zapewnia długoterminową stabilność tkanek miękkich wokół implantu

col-zircone-300x95

Profil wyłaniania i wysokość kołnierzy cyrkonowych

Technika produkcji

Połączenie tytanu z cyrkonem (Zirconnection) to proces kontrolowanej fuzji termicznej. Dochodzi do połączenia chemicznego oraz mechanicznego, na skutek wtłaczania płynnej masy cyrkonowej pod wysokim ciśnieniem. Pomiędzy materiałami nie występują żadne mikroprzestrzenie; połączenie jest absolutnie szczelne.

zirconnexion-300x158

Photo MEB  Zirconnexion: fuzja tytanu i cyrkonu

Połączenie typu podwójny Morse Taper

1. 4° morse taper pomiędzy śrubą łącznika, a łącznikiem protetycznym
2. 4° morse taper pomiędzy implantem, a łącznikiem protetycznym

Połączenie podwójny Morse Taper to technologia gwarantująca doskonałą nieprzepuszczalność oraz stabilność połączenia implant-łącznik protetyczny.

doublecone-300x300

Widok wnętrza implantu po przykręceniu łącznika

CCS BIOSHAPE – Kształt implantu tupy CCS (Conical-Cylindrical-Spherical)

Kształt w pełni zoptymalizowany w odniesieniu do struktury kostnej i wymagań biomechaniki: obszar wierzchołkowy o zarysie stożkowym, w kształcie krzyża na przekroju, zapewniający niezawodną pierwotną stabilizację i duże bezpieczeństwo w czasie zabiegu implantacji. Cylindryczny korpus umożliwia dobry kontakt ze strukturą kostną, a cyrkonowy kołnierz chroni kość przed resorpcją oraz zapewnia uzyskanie właściwej szerokości biologicznej.

Samogwintujący układ nagwintowania zapobiega kompresji kości kortykalnej i zapewnia optymalną stabilizację pierwotną oraz wtórną. Zaokrąglony wierzchołek zapobiega uszkodzeniom struktur anatomicznych (np. błona Schneidera) podczas wprowadzania implantu.

bioformeCCS-185x300

Technologia SwissClip

Precyzyjne i pewne przenoszenie implantu podczas zabiegu, praktycznie eliminujące możlwość upadku i zanieczyszczenia. Technologia SwissClip to oszczędność czasu i dokładne spasowanie. System SwissClip dostępny jest także dla transferów dla metody łyżki zamkniętej i zestawu do wyznaczania optymalnej angulacji.

Download

swissclip-300x226

Indeksowanie i wymiary

6 możliwych pozycji zapewnia swobodę orientacji łączników podczas fazy odbudowy protetycznej. Ponadto gama długości i średnic czyni z tego nowego implantu optymalne rozwiązanie dla większości sytuacji klinicznych.

referencesZM-300x88

Materiały i topografia powierzchni

Y-TZP Zirconia: Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal (tlenek cyrkonu stabilizowany itrem)
4th Grade Titanium : T60 commercially pure (titan kl. IV, komercyjnie czysty)
Powierzchnia implantów PERIOSAVE Z1-M poddawana jest piaskowaniu oraz trawieniu kwasem hydrofluorowym dla optymalnego przebiegu osteointegracji.

surface-300x98

MEB photos : Topografia powierzchni (x 2500, x 5000)

WSKAZANIA PROTETYCZNE

Uzupełnienia stałe cementowe

machoire-unitaire-scelle-Z1-300x209machoire-plural-scelle-Z1--300x209mandibule-totale-scellé-Z1-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Łączniki przykręcane proste (0°) i kątowe (15° lub 25°)
- Łączniki tymczasowe PEEK 0° lub 15°

Uzupełnienia stałe przykręcane

machoire-unitaire-vissee-Z11-300x209machoire-plural-visseZ1-1-300x209 mandibule-totale-fixe-Z11-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Screw-retained overflow rings Cr/Co + Screws
- Łączniki przykręcane o 0° angulacji do odlewów

Protezy overdenture

mandibule-totale-loc-Z1-300x240mandibule-totale-boule-Z1-300x240mandibule-totale-barre-Z1-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Łączniki przykręcane o 0° angulacji do odlewów
- Screw-retained conical abutments 0° angulation + temporary PEEK or titanium conical sheath + Screws for immediate crew-retained prosthesis
- Zaczepy kulkowe + czapeczka (matryca) lub O’ring
- Zaczepy typu Locator® o wysokości 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm + elementy retencyjne do protezy (5 stopni retencji)

PROSTE postępowanie, optymalny efekt:

Kołnierz cyrkonowy:
- powoduje tworzenie się pełzającego przyczepu nabłonkowego oraz rekonstrukcję brodawki dziąsłowej
- lepsza stabilizacja tkanek miękkich I optymalny efekt estetyczny
- w odcinku przednim: brak szarego przebarwienia dziąsła, naturalny efekt odbudowy
- w odcinku tylnym: optymalny zasięg odbudowy protetycznej w okolicy przyszyjkowej

NATYCHMIASTOWY EFEKT ESTETYCZNY

 

Powtórny zabieg chirurgiczny w miejscu implantacji tj. zabieg odsłonięcia implantu jest zbędny, co jest komfortowe dla pacjenta, jak również dla lekarza prowadzącego. Powoduje większą akceptację pacjenta dla procesu leczenia. Nie ma potrzeby używania śruby gojącej.

UPROSZCZENIE PROCEDURY ZABIEGOWEJ: 1 ETAP CHIRURGICZNY

 

Dobra widoczność okolicy przydziąsłowej:
- większa dokładność wycisku w odniesieniu do tkanek miękkich
- bezpieczniejsze połączenie transfer – implant; najczęściej pod kontrolą wzroku, bez konieczności kontroli radiologicznej
- no contact between the impression material and the scissure

UPROSZCZENIE PROCEDURY WYCISKOWEJ

 

Szwy mogą być założone tylko po obustronnie obok miejsca implantacji, bądź też nie występuje potrzeba szycia (technika bezpłatowa).

UPROSZCZENIE PROCEDURY SZYCIA

 

Konstrukcja implant wspomaga proces gojenia. Tkanki miękkie perfekcyjnie adaptują się do transgingiwalnej części cyrkonowej.

UŁATWIENIE PROCESUGOJENIA

 

Kołnierz cyrkonowy radykalnie redukuje kolonizację bakteryjną oraz wzmaga adhezję i proliferację fibroblastów.

TARCZA ANTYBAKTERYJNA

IMPLANTY PERIOSAVE Z1-M wskazane są w następujących sytuacjach klinicznych:

 

- pojedyncze, częściowe oraz całkowite braki zębowe
- szczęka i żuchwa , odcinek przedni (optymalne kształtowanie estyki dziąsła) oraz boczny (platform cyrkonowa pozwala na korzystne ukształtowanie odbudowy protetycznej w okolicy przyszyjkowej)
- jednoetapowe postępowanie chirurgiczne
- obciążenie natychmiastowe

indications1-300x203

Bibliografia:
Maglione M. et al, Analysis of the wetting characteristics and behavior of stem cells on different implant surfaces,
2011 Suryavanshi S. et al., Comparative evaluation of the soft tissue response and esthetics of the titanium implants with Zirconium collar and the titanium implants with titanium collar – An In-Vivo Study, 2011
Laboratoire LEMI de Toxicologie et de Recherche, Rapport histologique : implantations dans le tissu sous cutané de rat d’implants à technologie zircone-titane 2011
Tetè et al., Collagen fiber orientation around machined titanium and zirconia dental implant necks : an animal study.
The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2009; 24 Bianchi, A.E et al.
In vitro and In Vivo Follow-up of titanium transmucosal implant with zirconia collar.Journal of Applied Biomaterials & Biomechanics Vol2, Number 3, 2004 Rimondini L. et al.,
Bacterial Colonization of Zirconia Ceramic Surfaces: An In vitro and In Vivo Study, The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2002; 17, 6
Benhamou A., Aesthetics and implants: the contribution of the MCB.The Journal of prosthetic 1994 : 63-70

 

Prosta i bezpieczna sekwencja nawiercania :

- Wiertło N°1 wyposażone w stoper eliminuje ryzyko uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych
- Do wprowadzenia  implantu TBR potrzebne jest maksymalnie 5 wierteł

 

Wszechstronność i ergonomia :

- Możliwość wyboru: wprowadzenie implantu przy pomocy kątnicy lub kluczem ręcznym
- Kaseta zawiera kompletny zestaw akcesoriów (przedłużki do wierteł, prowadnice etc.)

trousse-chir-M-300x293

detail-trousse-chir-M-copie-en-1024x761

trousse-proth-M-1024x490

detail-trousse-proth-M-copie-en-1024x673

detail-extracteur-M

Zastosowanie ekstraktora łącznika:
Ekstraktor łącznika wykorzystywany jest w celu dezaktywacji połączenia typu morse taper pomiędzy implantem a łącznikiem protetycznym. Ekstraktor jest wkręcany do łącznika przy pomocy klucza dynamometrycznego, pozwalając na demontaż łącznika np. celem higienizacji.

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test