Implant Baby

picto_Baby_new-300x300

baby-new-146x300

Logo-periosave-baby-300x60

Długość : 6 mm
Średnice : 4.0 / 5.0 mm

 • KSZTAŁT : cylindryczny
 • POŁĄCZENIE : wewnętrzny oktagon
 • TECHNIKA WPROWADZANIA :
  swissclip
 • GWINTOWANIE :
  • co 1.0 mm
 • KOŁNIERZ : gładki, polerowany
 • APEX : w kształcie krzyża, samogwintujący (blokowanie rotacji)
 • AKTYWACJA POŁĄCZENIA : morse taper
 • MATERIAŁ  : 4th Grade Titanium (T60)

CHARAKTERYSTYKA

Platform Switching :

Dzięki zastosowaniu platform switching tkanki miękkie kształtowane są w taki sposób, że obejmują łącznik na kształt ciasnego rękawa. Ten dziąsłowy pierścień stanowi strukturę uniemożliwiającą migrację bakterii patogennych do miejsca implantacji. W ten sposób praktycznie wyeliminowana zostaje możliwość mikroruchów oraz powstawania stanów zapalnych w zakresie kości brzeżnej wokół implantu. Stabilne i szczelne połączenie typu morse taper sprawia, że implant Periosave zapewnia długotrwałą estetykę, stabilność struktury kostnej oraz tkanek miękkich.

Platofrm-switching-M-300x282

Profil wyłaniania; przez dziąsłowa część łącznika typu Platform switching

Technologia SwissClip

Precyzyjne i pewne przenoszenie implantu podczas zabiegu, praktycznie eliminujące możlwość upadku i zanieczyszczenia. Technologia SwissClip to oszczędność czasu i dokładne spasowanie. System SwissClip dostępny jest także dla transferów dla metody łyżki zamkniętej i zestawu do wyznaczania optymalnej angulacji.

Download

swissclip-300x226

Indeksowanie i wymiary

8 możliwych pozycji zapewnia swobodę orientacji łączników podczas fazy odbudowy protetycznej. Ponadto gama długości i średnic czyni z tego nowego implantu optymalne rozwiązanie dla większości sytuacji klinicznych.

8pans-300x246

Materiały i topografia powierzchni

4th Grade Titanium : T60 commercially pure (titan kl. IV, komercyjnie czysty)
Powierzchnia implantów PERIOSAVE poddawana jest piaskowaniu oraz trawieniu kwasem hydrofluorowym dla optymalnego przebiegu osteointegracji.

surface-300x98

MEB photos : Topografia powierzchni (x 2500, x 5000)

WSKAZANIA PROTETYCZNE

Uzupełnienia stałe cementowe

machoire-unitaire-scelle-M-300x209 machoire-plural-scelle-M-300x209 mandibule-totale-scellé-M-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Łączniki tytanowe bez stopnia lub ze stopniem o wysokości części przez dziąsłowej 2.0 mm lub 4.0mm; angulacja 0°, 15°, 25°; średnice: 4.25 / 5.0 / 6.0 mm
- Łączniki przykręcane typu platform switching o wysokości części przezdziąsłowej 2.0 mm, proste (0°) i kątowe (15° lub 25°). Średnice: 4.25 / 5.0 / 6.0 mm
- Łączniki tymczasowe platform switching PEEK 0° lub 15°, o wysokości  części przezdziąsłowej 2.0 mm. Średnice: 4.25 / 5.0 / 6.0 mm

Uzupełnienia stałe przykręcane

machoire-unitaire-vissee-M-300x209 machoire-plural-visse-M-300x209 mandibule-totale-fixe-M-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Łączniki przykręcane  do odlewów
- Łączniki Au/Pd do odlewów ze złota
- Łączniki przykręcane o  0°/20°/30° angulacji  do odlewów
- Screw-retained conical abutments 0° angulation + temporary PEEK or titanium conical sheath + Screws for immediate crew-retained prosthesis

Protezy overdenture

mandibule-totale-boule-M1-300x240 mandibule-totale-barre-M-300x240 mandibule-totale-loc-M1-300x240

 

Dostępne komponenty protetyczne:

- Łączniki przykręcane o  0°/20°/30° angulacji  do odlewów
- Screw-retained conical abutments 0° angulation + temporary PEEK or titanium conical sheath + Screws for immediate crew-retained prosthesis
- Zaczepy kulkowe + czapeczka (matryca) lub O’ring
- Zaczepy typu Locator® o wysokości  1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm + element retencyjne do protezy (5 stopni retencji)

Połączenie implantu PERIOSAVE oraz  technologii platform switching:

- redukuje mikroprzeciek bakteryjny oraz będącą jego wynikiem możliwość powstawania chronicznego stanu zapalnego na w okolicy połączenia łącznik-implant.     Tym samym radykalnie ograniczony zostaje zanik struktury kostnej – zarówno w aspekcie horyzontalnym, jak I wertykalnym

ZACHOWANIE STRUKTURY KOSTNEJ

 

- ogranicza możliwość mikroruchów oraz stabilizuje pierścień dziąsłowy dzięki ultraszczelnemu połączeniu implant/łącznik

SZCZELNE POŁĄCZENIE I STABILIZACJA

 

- zachowanie mikro-unaczynienia miejsca implantacji oraz ochrona tkanek przyzębia

MIKRO-WASKULARYZACJA

 

- zapewnienie ciągłej ochrony przyczepu nabłonkowego począwszy od etapu śruby gojącej, poprzez tranfery wyciskowe, łączniki tymczasowe, aż do docelowego łącznika protetycznego,

OCHRONA PRZYCZEPU NABŁONKOWEGO

 

- optymalna estetyka dzięki eliminacji powstawania tzw. „czarnych trójkątów”, będących wynikiem atrofii brodawek dziąsłowych spowodowanej pionowym zanikiem struktury kostnej

ESTETYKA

IMPLANTY PERIOSAVE Baby wskazane są w następujących sytuacjach klinicznych:

 

- znaczna atrofia struktury kostnej w wymiarze pionowym np. u pacjentów długotrwale bezzębnych;
- odcinek boczny w szczęce (umożliwia uniknięcie procedur sinus lift)
-  odcinek boczny w żuchwie
- jako postępowanie uzupełniające podczas rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem implantów o standardowej długości

Są korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym na uniknięcie skomplikowanych procedur augmentacyjnych.

indications1-300x203

Bibliografia:
ATIEH, MA; et al. Platform Switching for marginal bone preservation around dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Perio 2010;81:1350-1366.
BAUMGARTEN, H; et al. A new implant design for crestal bone preservation: Initial observations and case report. Pract Proceed Aesthet Dent 2005;17:735-740.
CANULLO, L; et al. Platform switching and marginal bone-level alterations: The results of a randomized-controlled trial, Clin Oral Implants Res 2010;21:115-121.
ERICSSON, I; et al. Different types of inflammatory reactions in peri-implant soft tissues. J Clin Perio 1995;22:255-261.
LAZZARA, RJ; et al. Platform switching: A new concept in implant dentistry for controlling postoperative crestal bone levels. Int J Perio Rest Dent 2006;26:9-17
LINDHE J. Soft tissue response to plaque formation at different implant systems. A comparative study in dog. Clin Oral. Impl Res 1998 ; 9 : 73-79
MANGANO C, BARTOLUCCI EG.Single tooth replacement by Morse taper connection implants: a retrospective study of 80 implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2001 Sep-Oct;16(5):675-80.

 

Prosta i bezpieczna sekwencja nawiercania :

- Wiertło N°1 wyposażone w stoper eliminuje ryzyko uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych
- Do wprowadzenia  implantu TBR potrzebne jest maksymalnie 5 wierteł

 

Wszechstronność i ergonomia :

- Możliwość wyboru: wprowadzenie implantu przy pomocy kątnicy lub kluczem ręcznym
- Kaseta zawiera kompletny zestaw akcesoriów (przedłużki do wierteł, prowadnice etc.)

trousse-chir

trousse-chir_autres-copie-en-1024x751

trousse-proth-M-1024x490

trousse-proth-detail-copie-en-1024x691

 

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test