Biomateriały

Logo-Graftek-HP-150x18

GRAFTEK-HP-800x600

GRAFTEK ® HP jest substytutem kości zawierającym  fosforan trójwapniowy (TCP). Wzór chemiczny fosforanu trójwapniowego to Ca3(PO4)2. TCP to bioaktywny fosforan wapnia, który jest bardziej rozpuszczalny w środowisku biologicznym niż hydroksyapatyt i bardzo podobny do fazy mineralnej kości człowieka.

Referencje i granulacja :

 • KS-GRAFT5150 : 150-500 µm
 • KS-GRAFT5500 : 500-1000 µm

Opakowanie :

 • Pudełko zawiera 5 opakowań po 0.5 cm3

Korzyści :

Graftek-HP-porosité

 

 • WYSOKA 90% POROWATOŚĆ : ułatwia migrację komórek kości do rdzenia materiału.
 • CAŁKOWICIE SYNTETYCZNY : nie wykazuje żadnego wpływu zanieczyszczającego.
 • BIOKOMPATYBILNY, ULEGA OSTEOINTEGRACJI, A NASTĘPNIE RESORPCJI : naturalnie utrzymuje objętość i ułatwia powstawanie nowej kości.
 • KSZTAŁT GRANULEK : rozwiązuje problemy związane z wypełnieniem ubytków kości o nieregularnych kształtach.
 • UPROSZCZENIE ZABIEGU CHIRURGICZNEGO : zmniejsza potrzebę autogennych przeszczepów kości, czasu trwania i kosztów interwencji chirurgicznych.

Wskazania :

W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, PERIODONTOLOGII I IMPLANTOLOGII :

Nadaje się do wypełniania ubytków kostnych o małych powierzchniach, w sytuacjach po ekstrakcjach zębów, do przebudowy struktury kostnej, podnoszenia dna zatoki szczękowej, zwiększania objętości kości podczas zabiegów implantologicznych itp..

GRAFTEK® HP INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA :

1. Mocno trzymaj pojemnik  jedną ręką i ostrożnie zdejmij osłonkę tak aby nie wysypać zawartości.
2. Wymieszaj granulki z krwią pacjenta,  roztworem soli  fizjologicznej lub sterylną wodą.
3. Do mieszania preparatu używaj tylko sterylnych narzędzi. Przydatne mogą być różne instrumenty, które pozwolą na dokładne umieszczenie preparatu w wyznaczonym miejscu.
4. Powoli wypełniaj ubytek kości aż do górnej granicy, ale bez ucisku.
5. Tkanki miękkie po zabiegu muszą by starannie zeszyte ale bez zbędnego napięcia.

Protocole-images1

Zalety membrany Neomem :

 • Zbudowana z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych typu I.
 • Sterylizowana promieniami gamma.
 • Posiada siateczkowy układ włókien.
 • Stanowi barierę przed dostępem komórek tkanki miękkiej do regenerowanego obszaru.
 • Całkowicie resorbuje się między 26 i 38 tygodniem od zastosowania.
 • Posiada dużą wytrzymałość na rozerwanie, między 290 g a 350 g .
 • Umożliwia przenikanie substancjom odżywczym do regenerowanego obszaru.
 • Dwa różne rozmiary: 15 x 20 mm i 20 x 30 mm

Zobacz opublikowane badania dotyczące błony Neomem

Why is Neonem unique?

 • NEOMEM™ provides exceptional clinical manipulation and easy in situ placement.
 • Clean safety margin history profile.
 • High mechanical resistance allowing the use of resorbable stiches or skin clips.
 • Highly competitive price.

neomem2

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test