Korzyści

  • Udowodnione naukowo; Cyrkonowy kołnierz transgingiwalny (1)

Badania porównawcze 2 implantów wprowadzonych tego samego dnia, u tego samego pacjenta, przez tego samego lekarza wykazały, że cyrkonia radykalnie redukuje kolonizację bakteryjną kołnierza implantów PERIOSAVE Z1.

Obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM):

po lewej : implant PERIOSAVE Z1 (cyrkonowo-tytanowy, 1-etapowe postępowanie chirurgiczne);

po prawej: implant wykonany w całości z tytanu (1-etapowe postępowanie chirurgiczne; wiodącej marki konkurencyjnej)

 

 

avantage1-1024x252

Obrazy SEM: porównanie kolonizacji bakteryjnej tytanu i kołnierza cyrkonowego

  • Wzrost adhezji komórkowej I proliferacji fibroblastów (2)

Tlenek cyrkonu zastosowany w kołnierzu implantów PERIOSAVE Z1 przyspiesza adhezję oraz proliferację fibroblastów i osteoblastów. Jest to cecha określana mianem „bioaktywacji”.

Wykres po lewej: porównanie adhezji komórek na 3 powierzchniach

Wykres po prawej: porównanie proliferacji komórek na 3 powierzchniach

avantage2-1024x342

  • Powoduje powstawanie pełzającego przyczepu nabłonkowego oraz rekonstrukcję brodawki dziąsłowej (3)

Po 2 latach obserwacji, dziąsło brzeżne jest zdecydowanie bardziej stabilne wokół kołnierza cyrkonowego implantu PERIOSAVE Z1 niż wokół tradycyjnego implantu tytanowego. Wzrost stabilności bezpośrednio koreluje z „bioaktywacją”, którą cechuje się cyrkon.

Zdjęcie po lewej: Pełzający przyczep nabłonkowy (T=0)

Zdjęcie po prawej: Pełzający przyczep nabłonkowy (T=6 miesięcy)

 

avantage3-1024x252

Fotografie kliniczne: fenomen pełzającego przyczepu nabłonkowego

  • Lepsza estetyka tkanek miękkich (4)

Porównawcze badanie histologiczne obejmujące 10 implantów tytanowych I 20 implantów z cyrkonowym kołnierzem ukazują orientację włókien kolagenowych przyczepu nabłonkowego. W przypadku kontaktu z cyrkonem zauważalna jest większa ilość włókien skierowanych pod kątem  86°-90°, co stwarza korzystne warunki dla wytworzenia się wysokiej jakości przyczepu nabłonkowego oraz estetycznego ukształtowania tkanek miękkich.

Źródło: Fotografie kliniczne dr Philippe VILLARD (56)

avantage4-1024x252

Fotografie kliniczne: Optymalna estetyka tkanek miękkich po wprowadzeniu  implantu TBR Z1

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test