Implanty Hybrydowe Periosave

Implantologia chroniąca przyzębie

protecting1

W jamie ustnej występuje naturalny biofilm, heterogenny w swojej strukturze, często przybierający formę zewnątrzkomórkowej macierzy, złożonej z mikroorganizmów symbiotycznych względem tkanek przyzębia.

 

Równowaga w zakresie mikroflory jest charakterystyczna dla zdrowej jamy ustnej.

Funkcjonalna i estetyczna odbudowa braków zębowych z wykorzystaniem implantów stopniowo zastępuje konwencjonalne metody leczenia protetycznego, takie jak protezy ruchome czy osiadające.

Udowodnione naukowo

Po wprowadzeniu implantów zostaje zachwiana naturalna równowaga mikrobiologiczna środowiska jamy ustnej, co może potencjalnie prowadzić do perimplantitis oraz reakcji zapalnych z towarzyszącą utratą struktury kostnej wokół implantu. Uważa się, że periimplantitis jest obecnie główną przyczyną średnio- i długoczasowych powikłań w leczeniu implantologicznym.

Badania naukowe wykazują, że  77% pacjentów cierpi z powodu mucositis, a w 16% przypadków perimplantitis występuje 9 do 14 lat od zabiegu implantacji*. Badania Franssona i wsp. (2005) wykazały postępującą utratę kości u 28% pacjentów w czasie 5-letnich obserwacji.

Periimplantitis, którego przyczyną są bakterie patogenne, można wyeliminować radykalnie redukując proliferację i kolonizację bakterii w części przezśluzówkowej miejsca implantowanego. Badania i analizy  doprowadziły do powstania implantów PERIOSAVE®, które zapewniają trwałość i wytrzymałość implantów przy jednoczesnej ochronie tkanek przyzębia.

Czy musimy akceptować kolonizację bakteryjną?

 

Czynniki mogące wpływać na kolonizację wszczepów przez bakterie:

  • kilka procedur chirurgicznych w zakresie tego samego miejsca implantacji, co wiąże się z problemami w zakresie utrzymania optymalnego poziomu antyseptyki,
  • niewłaściwe postępowanie z tkankami miękkimi oraz nieoptymalny przebieg procesu gojenia,
  • rodzaj użytych materiałów.

Technologia  Zirconia Y-TZP (Yttria Tetragonal Zirconia Polycristal) zastosowana w cyrkonowym kołnierzu implantów PERIOSAVE Z1 rozwiązuje powyższe problemy. Materiał cechuje się doskonałymi parametrami mechanicznymi, a przede wszystkim spełnia  rolę tarczy ochronnej przeciwko drobnoustrojom patogennym.

Jego pełna biokompatybilność została potwierdzona certyfikatem ISO 13356 oraz ASTM F 1873 (American Society for Testing and Materials).

Powierzchnia kołnierza cechuje się optymalną gładkością, co sprawia, że tworzy antybakteryjną tarczę chroniącą implant.

Powierzchnię materiału charakteryzują trzy czynniki: gęstość, porowatość oraz rozmiar molekuł. Im materiał jest gładszy, tym bardziej zredukowana jest powierzchnia dla adherencji patogenów oraz płytki bakteryjnej, będących dwoma zasadniczymi przyczynami powstawania perimplantitis.

Czy musimy akceptować kompromis estetyczny?

periosave-Z1_Z1M-copie1-1024x534

Postępowanie z tkankami miękkimi, a dokładniej optymalizacja procesu gojenia pozabiegowego jest kluczowym etapem, decydującym czy rehabilitacja implantoprotetyczna może być uznana za sukces.

Technologia Zirconia Y-TZP zastosowana w implantach HYBRYDOWYCH PERIOSAVE Z1 indukuje nie tylko dokoronowe przemieszczenie się brodawki dziąsłowej ze względu na unikalne cechy powierzchni, ale również powoduje znakomitą adaptację korony protetycznej. Ponadto kolor cyrkonowego kołnierza PERIOSAVE Z1 zapewnia naturalny wygląd i estetykę, nawet w przypadku dziąsła o cienkim biotypie.

W odróżnieniu od konwencjonalnych implantów typu bone level implanty HYBRYDOWE PERIOSAVE Z1-M umożliwiają natychmiastowe spontaniczne gojenie kości i tkanek miękkich.  W związku z tym można przystąpić do odbudowy protetycznej bez konieczności wykonywania drugiego zabiegu – odsłonięcia implantu, co znacznie zmniejsza ryzyko infekcji. W konsekwencji protokoły postępowania chirurgicznego i protetycznego są znacznie uproszczone.

Jak uzyskać optymalny rezultat w zakresie tkanek przyzębia

TBR oferuje implanty do zastosowania w jedno-, bądź też dwuetapowym postępowaniu chirurgicznym, aby uzyskać najlepszy efekt w różnych sytuacjach klinicznych.

Implanty PERIOSAVE M to implanty typu bone level (wprowadzane do poziomu kości), stosowane w postępowaniu dwuetapowym. W celu ochrony kości brzeżnej wyrostka zębodołowego przed zagrożeniem ze strony bakterii patogennych średnica łącznika protetycznego jest mniejsza niż średnica platformy implantu, co powoduje utworzenie dodatkowej szerokości biologicznej. Połączenie implantów PERIOSAVE M z tytanowym łącznikiem poprawia waskularyzację miejsca implantacji i pozwala na zachowanie szerokości biologicznej. Po zakończonym procesie gojenia, powstała objętość dziąsła tworzy pierścień zapewniający całkowite uszczelnienie miejsca implantacji.

Powierzchnia implantów PERIOSAVE M poddawana jest piaskowaniu i trawieniu kwasem hydrofluorowym, co wpływa korzystnie na proces osteointegracji.

Po wprowadzeniu implantu cała ilość kości otaczająca implant ulega resorpcji (resorpcja fizjologiczna przez osteoklasty) w ciągu pierwszych 5 dni, po czym następuje apozycja nowej struktury kostnej. Podczas pierwszych 48 godzin powierzchnia implantu umożliwia adhezję fibryny (lepszy kontakt pomiędzy krzepnącą krwią a implantem), a w konsekwencji korzystniejsze połączenie implant-kość w przyszłości.

Zoptymalizowana osteointegracja oraz optymalne ukształtowanie tkanek miękkich zapewnia długoczasową ochronę dla tkanek przyzębia.

Czy musimy akceptować kompromis estetyczny?

periosave-M_autre-copie-1024x534

Połączenie implantu i łącznika gwarantuje doskonałe uszczelnienie dzięki połączeniu 4° morse taper. Aktywacja połaczenia morse taper poprzez „zimną fuzję Ti/Ti” radykalnie redukuje możliwość mikroruchów oraz możliwość przecieku bakteryjnego.

Dodatkowo połączenie typu 4° morse taper występuje pomiędzy łącznikiem protetycznym i jego śrubą.

Opisany system podwójnego połączenia typu morse taper tworzy stabilne i szczelne  połączenie, co pozwala na uzyskanie optymalnej estetyki, zachowanie struktury kostnej oraz uzyskanie optymalnego poziomu tkanek miękkich.

© 2013 TBR Implants Group Polityka prywatności | Newsletter
Created with WordPress by Born
test